.: Projektyod autora Jiřího Svobody

Kniha Tajemství Českého středohoří je výpravnou obrazovou publikací o přírodních krá-sách a historických zajímavostech Českého středohoří.

Naleznete v ní popis naprosté většiny středohořských vodopádů, všech hradů a jejich pozůstatků, mineralogických nalezišť a mnoha dalších přírodních a historických zajímavostí.

Knihu je možné objednat na tel. 723 524 365 a detailní prezentace knihy je k dispozici na www.tajemstvistredohori.cz