.: Galerie

KRESBY

Egyptská Sfinga - kresba tužkou, torzo sochy královny Nefertiti - kresba tužkou.