.: Galerie

KRONIKA HORNÍHO MĚSTA JÁCHYMOVA A JEHO HORNICTVÍ
v kontextu dějin zemí Koruny české

od autorů Josefa Suldovského a Vladimíra Horáka

Provedli jsme kompletní předtiskovou přípravu této jedinečné publikace, včetně tvorby řady ilustrací. Publikace komplexním způsobem zpracovává historii jednoho z nejslavnějších českých horních měst. Kniha je zpracována formou kroniky a u jednotlivých roků jsou uvedeny nejenvšechny podstatné události v životě tohoto prastarého města, ale také nejrůznější zajímavosti a unikátní údaje, které jsou výsledkem mnohaleté badatelské činnosti pánů Josefa Suldovského a Vladimíra Horáka.
Do knihy jsme vytvořili portréty českých králů od Zikmunda Lucemburského až po posledního krále Rakouska-Uherska Karla I. Tyto portérty tvoří přirozené grafické i časové předěly v Kronice. Navrhli jsme též veškeré výzdobné prvky knihy, které byly vytvořeny podle ozdobných architektonických prvků ve městě Jáchymově.

Možnost objednání a detailní prezentace knihy zde.

01